მწვრთნელები

სერგო ხატიაშვილი

მთავარი მწვრთნელი

ასაკი - 08.07.1981

იარაღი - დაშნა

დავით არველაძე

მთავარი მწვრთნელი

ასაკი - 28.04.1986

იარაღი - დაშნა

ირაკლი ღაღანიძე

ასაკი -

იარაღი - დაშნა

ქეთევან ერემეიშვილი

ასაკი -

იარაღი - დაშნა

სოსო ქაფიანიძე

ასაკი - 30.04.1966

იარაღი - დაშნა

სოფო დიდია

ასაკი - 01.11.1975

იარაღი - დაშნა

ზურაბ ლოლუა

ასაკი -

იარაღი - დაშნა

ხათუნა ჭუმბურიძე

ასაკი - 07.08.1973

იარაღი - რაპირა

ნოდარ დიდია

ასაკი -

იარაღი - დაშნა

სოსო უკლება

ასაკი - 20.04.1968

იარაღი - ხმალი

დავით ბუხაიძე

ასაკი - 14.04.1959

იარაღი - ხმალი

შოთა შავგულიძე

ასაკი - 27.08.1993

იარაღი - ხმალი

საფარიძე გურამი

ასაკი - 31.07.1951

იარაღი - დაშნა

თინა ბოლქვაძე

ასაკი - 09.09.1986

იარაღი - ხმალი

გათენაძე იმედა

ასაკი -

იარაღი - დაშნა

გია ლომაძე

ასაკი -

იარაღი - დაშნა

საბა სულამანიუძე

ასაკი - 02.02.1996

იარაღი - ხმალი

ზურაბ აფციაური

ასაკი -

იარაღი - რაპირა

ვერიკო მამუკაშვილი

ასაკი - 06.05.1964

იარაღი - რაპირა

ქრისტინა მიქაძე

ასაკი - 03.04.1997

იარაღი - დაშნა